پروانه رادیاتور ولوو TAD1344GE

پارامترهای مهم این محصول :

  • تعداد پره
  • اندازه پروانه
  • کیفیت متریال
  • جنس پروانه
  • تطبیق با استاندارها