توربو شارژر کامینز QSX15 با پارت نامبر 4955813

 

افزایش راندمان و کارایی موتور

مخصوص دیزل ژنراتور کامینز

مدل : QSX15

پارت نامبر: 4955814