توربو شارژر پرکینز 4006 با پارت نامبر 2674398

 

افزایش راندمان و کارایی موتور

مخصوص دیزل ژنراتور پرکینز

مدل : 400623TAG3A

پارت نامبر: 2674398

پارت نامبر مشابه: 4657780018