تأثیر بار در یک موتور سنکرون – ضریب توان

تأثیر بار در یک موتور سنکرون

یک موتور سنکرون بدون در نظر گرفتن بار با سرعت سنکرون کار می کند. بگذارید تأثیر تغییر بار در موتور را ببینیم. یک موتور سنکرون را در نظر بگیرید که در ابتدا با یک ضریب توان پیشفاز کار می کند. نمودار مرحله ای برای ضریب توان پیشفاز در زیر نشان داده شده است:

نمودار مداری

 

اثر بار در موتور سنکرون

 

بار شافت افزایش می یابد. روتور لحظه ای آهسته می شود ، زیرا برای گرفتن نیروی بیشتر از خط به مدتی زمان نیاز داشت. به عبارتی دیگر ، می توان گفت که حتی اگر روتور با سرعت سنکرون در حال چرخش باشد ، روتور به دلیل افزایش بار ، ایجاد لغزش می کند. در این فرآیند ، زاویه گشتاور δ بزرگتر می شود و در نتیجه ، گشتاور القایی افزایش می یابد.

 

معادله گشتاور القایی به صورت زیر ارائه می شود:

گشتاور

اثر بار بر روی موتور سنکرون

سپس گشتاور افزایش یافته باعث افزایش سرعت روتور می شود و موتور دوباره سرعت سنکرون را بدست می آورد اما با زاویه گشتاور بیشتر. ولتاژ تحریک Ef متناسب با ϕω است ،که این به جریان میدان و سرعت موتور بستگی دارد. از آنجایی که موتور با سرعت سنکرون در حال حرکت است و جریان میدان نیز ثابت است. از این رو ، مقدار ولتاژ | Ef | ثابت باقی می ماند. ما دارای اثر بار بر روی موتور سنکرون  هستیم.

ضریب توان

از معادلات فوق مشخص است که اگر P افزایش یابد ، مقدار Ef sinδ و Ia cosϕ نیز افزایش می یابد.

 

شکل زیر تأثیر افزایش بار در عملکرد موتور سنکرون را نشان می دهد.

تاثیر افزایش بار

تأثیر بار در موتور سنکرون

از شکل بالا مشاهده می شود که با افزایش بار ، مقدار jIaX افزایش یافته و رابطه V = Ef + jIaX برآورده می شود. جریان آرمیچر نیز افزایش یافته است. زاویه ضریب توان نیز با تغییر بار تغییر می کند. همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است ، هرچه کمتر پیشفاز می شود و سپس بیشتر پس فاز می ماند.

 

بنابراین ، اگر بار در یک موتور سنکرون افزایش یابد .

نقاط زیر در نظر گرفته می شوند که در زیر آورده شده است.

 

موتور با سرعت سنکرون به کار خود ادامه می دهد.

زاویه گشتاور δ افزایش می یابد.

ولتاژ تحریک Ef ثابت می ماند.

جریان آرمیچر Ia حاصل از تأمین افزایش می یابد.

زاویه فاز in در جهت پس فاز افزایش می یابد.

برای بار مکانیکی محدودیتی وجود دارد که می تواند برای موتور سنکرون اعمال شود.

با افزایش بار ، زاویه گشتاور δ نیز افزایش می یابد تا زمانی که وقتی روتور از هماهنگی خارج شود و موتور متوقف شود ، شرایط بوجود می آید.

 

گشتاور خروجی به عنوان حداکثر مقدار گشتاور تعریف می شود

که یک موتور سنکرون می تواند بدون از دست دادن هماهنگ سازی در ولتاژ و فرکانس نامی تولید کند.

مقادیر آن از 1.5 تا 3.5 برابر گشتاور بار کامل متغیر است.

لینک زبان اصلی مقاله:

Effect of Load on a Synchronous Motor

لینک مرتبط با مقاله:

سنکرون ژنراتور- سنکرونایزینگ

گروه فنی مهندسی ماه صنعت انرژی
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *