تست نسبت‌تبدیل ولتاژ ترانسفورماتور

تست نسبت تبدیل ولتاژ ترانسفورماتور - ماه صنعت انرژی

تست نسبت‌تبدیل ترانسفورماتور و بررسی جابجایی فاز

عملکرد ترانسفورماتور تا حد زیادی وابسته به دقت نسبت ولتاژ ترانسفورماتوردارد.

بنابراین، آزمایش تست نسبت‌تبدیل ولتاژ ترانسفورماتور یک نوع آزمایش ضروری ترانسفورماتوراست. که برای جلوگیری از ولتاژهای خطرناک، ولتاژ فقط باید در سیم پیچ ولتاژ بالا اعمال‌شود.

در واقع ، نسبت ولتاژ درحالت بی باری ترانسفورماتور برابراست با نسبت دور اولیه و ثانویه ترانسفورماتور.

روش تست نسبت‌تبدیل ولتاژ ترانسفورماتور

  • 1- ابتدا تب چنجر ترانسفورماتور در پایین ترین حالت نگه داشته‌شده و ترمینال‌های LV باز نگه داشته‌می‌شوند.
  • 2- سپس ولتاژ 3 فاز 415 V را روی ترمینال‌های HV اعمال‌کنید. ولتاژهای اعمال شده در هر فاز (فاز به فاز) در HV و ولتاژهای ناشی از آن در ترمینال‌های LV را همزمان اندازه گیری‌کنید.
  • 3- پس از اندازه گیری ولتاژ در ترمینال‌های HV و LV ، تب چنجر ترانسفورماتور باید به یک مقدار بالا رفته و تست تکرار‌شود.
  • 4- برای هر یک از موقعیت های تب بصورت جداگانه تکرارکنید.

آزمون نسبت‌تبدیل ترانسفورماتور ذکرشده در بالا نیز می تواند توسط دستگاه سنجش (متر)نسبت‌تبدیل ترانسفورماتور قابل حمل TTR متر انجام‌شود.

این دستگاه ها دارای منبع تغذیه داخلی هستند ، ولتاژهایی که معمولاً از آنها استفاده‌می‌شودبسیار کم‌است، مانند 8-10 ولت و 50 هرتز. سیم پیچ های HV و LV یک فاز ترانسفورماتور به ابزار متصل شده‌می‌شود

و پل‌های داخلی تغییر تا مقدار اختلاف ولتاژ بین اولیه و ثانویه  به صورت درصد نمایش داده‌شود.

بیایید بحثی در مورد تست نسبت‌تبدیل ترانسفورماتور با روش اندازه گیری نسبت‌تبدیل ترانسفورماتور TTRداشته‌باشیم.

در ادامه

یک ولتاژ فاز با استفاده از یک مدار پل به یکی از سیم پیچ‌ها اعمال‌می‌شودو نسبت ولتاژ القایی در پل اندازه گیری‌می‌شود. دقت ابزار اندازه گیری < 0.1 %است

اتصال پل برای اندازه گیری نسبت‌تبدیل:

نسبت‌تبدیل‌ترانس را از روی پلاک آن‌خوانده و روی دستگاه تنظیم‌می‌کنیم. بعد از اجرای‌تست دستگاه با اعمال ولتاژ به یک و اندازه گیری ولتاژ در سمت دیگر خطای نسبت‌تبدیل را در تمام فازها نمایش‌می‌دهد.

همچنین دستگاه جریان‌تحریک را نیز نمایش‌می‌دهد

خواندن این شاخص دلالت بر انحراف نسبت‌تبدیل اندازه گیری شده از نسبت‌تبدیل مورد انتظار در درصددارد.

 خطای  نسبت‌تبدیل‌ترانسفورماتورمی‌تواند ناشی از دورهای اتصال کوتاه شده سیم پیچ باشد ، به خصوص اگر با یک جریان تحریک بالا همراه‌باشد.

دورهای مدار باز در سیم پیچ HV جریان تحریک بسیار کمی نشان می‌دهند و ولتاژ خروجی نیز ایجاد نمی‌شودزیرا دور باز در سمت فشار قوی به معنای نبود جریان تحریک می‌باشد و یعنی هیچ فروانی وجود ندارد.

اما دورهای مدار باز در سیم پیچ LV ، تحریک نرمال در سمت فشار قوی نمایش می‌دهد ولی در سمت فشار ضعیف ولتاژ خروجی متغیر و نوسان کننده ای خواهدداشت.

از این مدار باز در سمت فشار ضعیف با جریان تحریک عادی و ولتاژ ناپایدار سمت فشار ضعیف مشخص‌می‌شود.

آزمون نسبت‌تبدیل ترانسفورماتور همچنین به مقاومت اتصالات و مقاومت اتصالات در تب چنجر نیز بستگی‌دارد که باعث جریان بیشتر تحریک می‌شودو متعادل کردن پل برای دستگاه سخت ترمی‌شود.

تست نسبت تبدیل ولتاژ ترانسفورماتور - ماه صنعت انرژی

مقالات مرتبط:

تست گروه برداری ترانسفورماتور قدرت

تست آنالیز جاروب  پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور | تست SFRA

آنالیز گاز تجزیه‌شده (DGA) و فوران روغن ترانسفورماتور

تست پلاریته ترانسفورماتور قدرت (شرح + دیاگرام­ها)

تست های مدار باز و اتصال کوتاه در ترانسفورماتور قدرت

و تست ترانسفورماتور | تستهای تایپ و تستهای روتین ترانسفورماتور

مقاله زبان اصلی

Voltage and Turn Ratio Test of Transformer

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *