تفاوت بین موتور القایی و موتور سنکرون

تفاوت بین موتور القایی و موتور سنکرون - ماه صنعت انرژی

تفاوت بین موتور القایی و موتور سنکرون

 

موتور القایی و سنکرون 

موتور القایی به موتور آسنکرون نیز معروف‌است. این اصطلاح به این دلیل‌است که هرگز با سرعت سنکرون کار نمی کند. یعنی ، Ns = 120f / P.

موتور القایی بیشترین موتور مورد‌استفاده در کلیه موتورهای داخلی و تجاری می‌باشد.

موتور سنکرون همیشه سرعت سنکرون را دنبال می‌کند و همیشه با سرعت سنکرون می‌چرخد. سرعت روتور با جریان تأمین شده همیشه با میدان سنکرون می‌ماند.

 

تفاوت بین موتور القایی و موتور سنکرون

موتور سه فاز سنکرون یک ماشین تحریک مضاعف‌است، در حالی که یک موتور القایی یک ماشین تحریک منفرد‌است.

(تحریک مضاعف : ماشینی که  هم استاتور و هم روتور دارای منابع تغذیه جدا هستند. ماشین تحریک مضاعف یا دابل  تحریک نامیده می‌شود و ماشینی که منبع تغذیه یا به استاتور و یا به روتور وصل می شود ماشین تک تحریکه نامیده‌می‌شود.)

سیم‌پیچ آرمیچر موتور سنکرون از منبع AC و سیم‌پیچ میدان آن از یک منبع DC تغذیه می شود. سیم‌پیچ استاتور موتور القایی از منبع AC تغذیه می‌شود.

موتور سنکرون همیشه با سرعت سنکرون کار می‌کند و سرعت موتور مستقل از بار است ، اما یک موتور القایی همیشه کمتر از سرعت سنکرون کار می‌کند. اگر بار افزایش یابد ، سرعت موتور القایی کاهش می‌یابد.

موتور القایی گشتاور اولیه خود را دارد در حالی که موتور سنکرون شروع به کار نمی‌کند. قبل از راه اندازی باید  همگام سازی یا سنکرون سازی با منبع تغذیه ،به هر وسیله‌ای با سرعت انجام‌شود.

با تغییر تحریک یک موتور سنکرون می‌تواند هم به صورت پیشفاز و هم پسفاز کار کند. موتور القایی فقط با ضریب توان پس فاز عمل می‌کند. در بارهای زیاد ، ضریب توان موتور القایی بسیار ضعیف می‌شود.

موتور سنکرون علاوه بر تصحیح ضریب توان  ، می‌تواند برای بار متصل گشتاور تامین کند، ، در حالی که موتور القایی فقط برای بارهای مکانیکی استفاده‌می‌شود.

موتور سنکرون نسبت به موتور القایی با همان خروجی و دارای ولتاژ کارآمدتر‌است.تفاوت بین موتور القایی و موتور سنکرون

موتور سنکرون نسبت به موتور القایی با همان خروجی و ولتاژ نامی ، دارای هزینه بیشتری‌است.

موتور القایی سه فاز

در جدول زیر، تفاوت های بین موتور القایی و موتور سنکرون با کمک عوامل مختلفی مانند نوع تحریک مورد‌استفاده برای دستگاه. سرعت موتور ، شروع و عملکرد ، راندمان هر دو موتور ، هزینه ، استفاده، کاربردهای آن و فرکانس  توضیح داده‌شده‌است.

[2] Single excited

مقالات مرتبط :

تفاوت های بین ترانسفورماتور و موتورهای القایی

ژنراتور القایی | کاربرد ژنراتور القایی

مجموعه ژنراتور موتور | مجموعه M G (موتور ژنراتور)

ماشین‌های الکتریکی: ترانسفورماتور، موتور و ژنراتور

لینک زبان اصلی مقاله :

Difference between Induction Motor and Synchronous Motor

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *