حفاظت در برابر خطای بین دورهای سیم‌پیچ ژنراتور

حفاظت - ماه صنعت انرژی

حفاظت در برابر خطای بین‌دورهای سیم‌پیچ ژنراتور

 

با استفاده از رله دیفرانسیل استاتور یا رله خطای زمین استاتور (رله ارت فالت) ، خطای داخلی دور‌های سیم‌پیچ استاتور را به راحتی می‌توان شناسایی کرد. حفاظت

از این رو ، ارائه طرح حفاظت ویژه برای خطا‌های بین‌دورهای سیم‌پیچ استاتور بسیار ضروری نیست.

این نوع خطاها در صورت از بین رفتن عایق بین‌هادی‌ها (با پتانسیل های مختلف) در همان شیار ایجاد می‌شود. این نوع خطا به سرعت خطای زمین را تغییر می‌دهد.

ژنراتور ولتاژ بالا در سیم‌پیچ استاتور حاوی تعداد زیادی هادی در هر شکاف است.

از این رو، در این موارد ممکن‌است حفاظت اضافی خطا بین‌دورهای سیم‌پیچ استاتور ضروری باشد. علاوه بر این در عمل، حفاظت‌ بین دورهای سیم‌پیچ برای همه واحدهای بزرگ تولیدی ضروری‌است.

روشهای حفاظتی

روشهای مختلفی برای ارائه‌حفاظت بین دورها در سیم‌پیچ استاتور ژنراتور وجود‌دارد. متدهای دیفرانسیل متقابل یا ضربدری [1]در بین آنها متداول‌ترین روش‌است.

در این طرح سیم‌پیچ برای هر فاز به دو مسیر موازی تقسیم می‌شود.

روی هر یک از مسیرها ترانسفورماتور جریان یکسان تعبیه شده‌است. ثانویه این ترانسفورماتورهای جریان به صورت متقاطع متصل شده‌اند.

ثانویه ترانسفورماتور جریان متصل به هم هستند زیرا جریانهای اصلی هر دو CT برخلاف مورد حفاظت دیفرانسیل ترانسفورماتور که جریان از یک طرف وارد می‌شود و به سمت دیگر ترانسفورماتور می روند وارد می‌شوند.

رله دیفرانسیل به همراه مقاومت تثبیت کننده سری همانطور که در شکل نشان داده‌شده‌است در سراسر حلقه ثانویه CT متصل می‌شوند.

اگر در هر مسیری از سیم‌پیچ استاتور خطایی بین‌دورها رخ دهد، نامتعادلی در مدارهای ثانویه CT وجود خواهد‌داشت و بدین ترتیب باعث عملکرد رله 87 دیفرانسیل می‌شود.

طرح حفاظت دیفرانسیل متقاطع همانطور که نشان داده‌شده باید در هر یک از فازها بطور جداگانه اعمال شود.

 

حفاظت - ماه صنعت انرژی

 حفاظت از خطای داخلی دورهای سیم پیچ استاتور

مقالات مرتبط :

خطاهای خارجی و داخلی در ترانسفورماتور

حفاظت‌خطای زمین محدود شده ترانسفورماتور (Restricted Earth Fault Protection of Transformer)

امپدانس توالی صفر مثبت منفی/  محاسبات خطای الکتریکی

حفاظت‌خطای زمین استاتور ژنراتور – حفاظت‌ارت فالت استاتور ژنراتور

لینک زبان اصلی مقاله :

Inter Turn Fault Protection of Stator Winding of Generator

[1] Cross differential methods

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *