رطوبت‌گیر سیلیکاژل در ترانسفورماتور قدرت

رطوبت گیر سیلیکاژل در ترانسفورماتور قدرت - ماه صنعت انرژی

 رطوبت‌گیر سیلیکاژل ترانسفورماتور

هرگاه یک ترانسفورماتور قدرت زیربار قرارداده‌شود ، دمای روغن عایق ترانسفورماتور افزایش می‌یابد ، در نتیجه حجم روغن افزایش می‌یابد. با افزایش حجم روغن ، هوای بالای سطح روغن در کنسرواتور بیرون می آید. دوباره در دمای کم روغن ؛ حجم روغن کاهش می‌یابد ، که باعث می‌شود حجم روغن کاهش یابد که دوباره باعث ورود هوا به مخزن نگهدارنده می‌شود.هوای طبیعی همیشه دارای مقداری کم و یا زیادی رطوبت‌است و در صورت ورود به ترانسفورماتور می تواند با روغن ترانسفورماتور مخلوط شود. در هنگام ورود هوا به ترانسفورماتور باید از رطوبت هوا جلوگیری کرد زیرا رطوبت برای عایق ترانسفورماتور بسیار مضراست. دستگاه رطوبت‌گیر سیلیکاژل رایج ترین روش فیلتر هوا از رطوبت‌است.

دستگاه رطوبت‌گیر سیلیکاژل برای ترانسفورماتور با استفاده از لوله تنفس به مخزن نگهدارنده متصل می‌شود.

=========================================

ساختمان رطوبت‌گیر سیلیکاژل

 این دستگاه از نظر طراحی بسیار ساده‌است. این چیزی نیست جز یک ظرف ژل سیلیکا که از طریق آن هوا هنگام تنفس ترانسفورماتور عبور می‌کند. سیلیکا ژل رطوبت‌گیر بسیار خوبی‌است. ژل تازه تولید شده بسیار کارآمداست ، ممکن است هوا را تا نقطه شبنم زیر 40- درجه سانتیگراد خشک کند. یک رطوبت‌گیر سیلیکاژل عموماً با نقطه شبنم 35- درجه سانتیگراد کار می‌کند تا زمانی که از مقدار کافی ژل استفاده شده‌باشد. تصویر نشانگر سیلیکاژل ترانسفورماتور‌است .  اصول کار سیلیکاژلکریستال سیلیکاژل ظرفیت فوق العاده ای برای جذب رطوبت دارد.

هنگامی که هوا از این بلورها عبور می‌کند؛ رطوبت هوا توسط آنها جذب می‌شود. بنابراین ، هوای که به سمت کنسرواتور می‌رود کاملاً خشک‌است ،

ذرات گرد و غبار موجود در هوا توسط روغن در ظرف سیلد روغن جمع می‌شوند. روغن موجود در ظرف آب بندی شده روغن در صورت عدم وجود جریان هوا از طریق دستگاه رطوبت‌گیر سیلیکاژل به عنوان سدی بین کریستال ژل سیلیکا و هوا عمل‌می‌کند.

رنگ کریستال سیلیکاژل به رنگ آبی تیره‌است اما وقتی رطوبت را جذب‌می‌کند؛ صورتی می‌شود هنگامی که بین هوای داخل کنسرواتور و هوای بیرون اختلاف کافی وجود داشته‌باشد ،

سطح روغن در دو جزء سیلد شده روغن تغییرمی‌کند تا اینکه سطح روغن پایین تر به لبه ظرف وارونه برسد ، هوا سپس از محفظه با فشار بالا به سمت محفظه با فشار کم روغن می‌رود. روغن به عنوان فیلتر عمل کند و گرد و غبار را از هوای خارج جدا کند.

ویدیوی این محصول

=========================================

 

مقالات مرتبط:

چک لیست نگهداری ترانس قدرت- ترانس جریان- ترانس ولتاژ

مخزن نگهدارنده ترانسفورماتور(کنسرواتور ترانس)

MOG در ترانسفورماتور (اندازه گیر سطح روغن مغناطیسی)

لینک زبان اصلی مقاله:

Silica Gel Breather of Transformer

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *