در حال نمایش 9 نتیجه

خدمات تابلو برق

شرکت ماه صنعت انرژی با کمک تیم مهندی خود میتواند در بخش خدمات تابلو برق نیز با شما مشتریان عزیز همراه باشد و موارد زیر را در برمیگیرد :

  • انواع خدمات مرتبط با تابلو بانک خازنی
  • تابلو PLC
  • تابلوهای MV و LV – طراحی ، ساخت ، مونتاژ ، نصب
  • نگهداری تابلوبرق
  • مونتاژ تابلوبرق
  • ساخت تابلوبرق
  • مراحل ساخت تابلوبرق
  • سرویس تابلوبرق
  • نصب تابلوبرق

نکات مهم جهت نصب تابلو براق

در نظر داشته بگیرید حداقل فاصله میان دو تابلو برق و میان تابلو برق و دیوار می‌بایست 70 سانتیمترباشد. حداقل فضای باز در برابر درب تابلو برق طوری‌باشد که با زاویه 90 به آسانی درب تابلو برق بازشود. اتاقک و اتاق پست طوری طراحی‌گردد که آب‌های سطحی مانند سیل و طوفان به تابلو برق ضرری وارد نکند. فضای نگهداری و قرارگیری تابلو برق به صورتی‌باشد که از زنگ زدگی و گرد و خاک آن را حفظ‌کند.