مشاهده همه 9 نتیجه

خدمات تابلو برق

شرکت ماه صنعت انرژی با کمک تیم مهندی خود میتواند در بخش خدمات تابلو برق نیز با شما مشتریان عزیز همراه باشد و موارد زیر را در برمیگیرد :

انواع خدمات مرتبط با تابلو بانک خازنی

تابلو PLC

تابلوهای MV و LV – طراحی ، ساخت ، مونتاژ ، نصب

نگهداری تابلوبرق

مونتاژ تابلوبرق

ساخت تابلوبرق

مراحل ساخت تابلوبرق

سرویس تابلوبرق

نصب تابلوبرق

نکات مهم جهت نصب تابلو براق

در نظر داشته بگیرید حداقل فاصله میان دو تابلو برق و میان تابلو برق و دیوار می‌بایست 70 سانتیمترباشد.

حداقل فضای باز در برابر درب تابلو برق طوری‌باشد که با زاویه 90 به آسانی درب تابلو برق بازشود.

اتاقک و اتاق پست طوری طراحی‌گردد که آب‌های سطحی مانند سیل و طوفان به تابلو برق ضرری وارد نکند.

فضای نگهداری و قرارگیری تابلو برق به صورتی‌باشد که از زنگ زدگی و گرد و خاک آن را حفظ‌کند.