روغن موتور 20 لیتری شل Rimula Super 15W40

ویژگی‌های این روغن :

Shell Rimula Super 15W40

گرانروی : 15.5 116

شاخص گرانروی : 139

نقطه اشتعال : 230

نقطه ریزش : -30 درجه سانتیگراد

دانسیته : 0.878