روغن موتور 20لیتری بهران رعد 15W40

ویژگی های این روغن :

خاصیت پایداری اکسیداسیون عالی

جلوگیری از تشکیل دوده و ذرات ناشی از آتش سوزی

خاصیت پایداری دربرابر کاهش گرانروی در کارکرد طولانی

خاصیت ضدسایش عالی